Förläsningen är till för lärarstudenter och andra intresserade.