Institutionen har beslutat att inte ge några salstentor under resterande terminstid. Dessa examinationer kommer ersättas med alternativa examinationsformer.

Studenter som påverkas av detta kommer att få mer detaljerad information kring vad som gäller just dom.