Maxime Del Fiol pratar om sin forskning om den frankofona litteraturen. Han berättar hur den frankofona litteraturen ignorerades i Frankrike som om det var en litteratur för annan grupp av författare.

Maxime Del Fiol besökte Stockholms universitet den 22 mars 2019 för att presentera hur frankofona författare kategoriserades i världen

Intervjun spelades in på Språkstudion och ingår i ett projekt som finansieras av Humanistiska fakulteten på Stockholms universitet.