De klassiska språken har länge satts på undantag. Men nu ökar intresset för latin och grekiska.

Läs intervjun ”O tempora, o mores!” av MarieLouise Samuelsson med Denis Searby om de klassiska språken i Forum AxessAxess: http://bit.ly/1jurEmF