Bild på Anders Bengtsson
Anders Bengtsson

Ny populärvetenskaplig artikel av Anders Bengtsson, professor i fransk språkvetenskap vid Stockholms universitet publicerad i Språktidningen

"Vulgärlatinet var den folkliga varianten av latin, så som den användes i vardagligt tal i romerska riket under senantiken. De romanska språken – som franska, italienska och spanska – utvecklades gradvis ur detta vulgärlatin.

Och de romanska språken fann så småningom ett nytt sätt att uttrycka komparativ och superlativ vid jämförelser. Detta med hjälp av motsvarigheten till ’mer’ och ’mest’: på franska plus, på italienska più och på spanska más."

Läs hela artikeln här »