Gilles Fumey höll en föreläsning om matkulturer i världen den 16 maj 2018 på Stockholms universitet. Han tog upp vissa förklaringsfaktorer för att analysera sätten att äta.

Gilles Fumey presenterade den nya atlasen för att kartlägga de internationella matkulturerna.

Gilles Fumey a donné une conférence sur les traditions alimentaires le 16 mai 2018 à l´Université de Stockholm. Il a notamment décrit les facteurs explicatifs des diverses manières de manger et présenté son atlas des traditions alimentaires.