Universitetslektor i franska (tidsbegränsad anställning)
Ref.nr SU FV-1998-20

Universitetslektor i italienska (tidsbegränsad anställning)
Ref.nr SU FV-1999-20

Universitetslektor i spanska (tidsbegränsad anställning)
Ref.nr SU FV-1997-20