Den medeltida liturgin var ett allomfattande totalkonstverk med konst, musik, litteratur och arkitektur. Kyrkans centrala ställning under medeltiden medförde att liturgin fungerade som ett kulturellt massmedium och nådde områden långt utanför kyrkorummet. För att förstå medeltida kultur och samhälle är därför kunskap om den medeltida liturgin nödvändig.
I kursen studeras liturgins intellektuella och materiella kultur utifrån ett tvärvetenskapligt synsätt. Under fyra kursträffar anordnas föreläsningar och on-site-seminarier med undersökningar av källmaterial och platser.

Anordnare: Romanska och klassiska institutionen i samarbete med Institutionen för kultur och estetik och Institutionen för musik och bild vid Linnéuniversitet inom ramen för Humanistiska fakultetens forskarskola
 

För mer information sehum.su.se/liturgi
 

Kontakt: erika.kihlman@su.se
 

Sista anmälningsdag 15 juni 2018