Kulturutbyten ”Frankrike-Sverige – Tur och retur”

Hur ser kulturutbytet ut mellan Frankrike och Sverige? Vilka kulturella relationer har skapats över nationsgränserna under åren?

Antologin tar upp svensk och fransk kultur utifrån hur olika relationer byggts upp mellan de båda länderna från 1945 fram till idag. Tre huvudsakliga fält har identifierats där kulturella identiteter har skapats över nationsgränserna: representationer och föreställningsvärldar; mediering och förmedling; översättning, mottagande och cirkulering av konstnärliga, litterära och musikaliska verk.

Boken ger en bild av att det funnits flera kontaktpunkter genom historien och att det är komplexa och rörliga kulturella relationer som utvecklats mellan Sverige och Frankrike.

De olika artiklarna bygger på den forskning som presenterades på den internationella konferensen ”Frankrike-Sverige – Tur och retur” i Stockholm i januari 2014. Konferensen organiserades av Sorbonne-universitetet i Paris och Stockholms universitet.

Médiations interculturelles entre la France et la Suède är den andra boken i Stockholm Studies in Romance Languages, som är utgiven på Stockholm University Press.

Redaktörer
Mickaëlle Cedergren är universitetslektor och docent i franska vid Stockholms universitet.

Sylvain Briens är professor i nordisk litteraturhistoria vid universitetet Paris-Sorbonne.

I samarbete med Valérie Alfvén som är doktorand i franska vid Stockholms universitet och Luc Lefebvre som är doktorand i franska vid Stockholms universitet och Paris-Sorbonne.

Hur får du tag på Médiations interculturelles entre la France et la Suède?
Du kan ladda ned boken gratis i fulltextformat (PDF-fil), epub- och Kindl-format eller beställa ett tryckt exemplar av boken via svensk eller internationell nätbokhandel.

Om Stockholm University Press
Stockholm University Press (SUP) är ett forskardrivet förlag som erbjuder nationella och internationella forskare infrastruktur för kvalitetsgranskad Open Access-publicering (med en CC-BY licens) av monografier, antologier och tidskriftsartiklar.