Boken L’expérience des frontières et les littératures de l’Europe médiévale, som belyser frågan om gränser i medeltida europeisk litteratur, är delfinansierad av Romling. Huvudredaktörer är Sofia Lodén, Stockholms universitet och Swedish Collegium for Advanced Study, och Vanessa Obry, Université de Haute-Alsace.

För att läsa mer om boken, se det franska förlagets hemsida.