Antologi visar tydliga kopplingar mellan integration och tillägnandet av språket och kulturella fenomen i det nya landet.

I dagarna kom en antologi ut på det brittiska förlaget Multilingual Matters med studier av andraspråksinlärning hos en specifik population – kulturella migranter.  Redaktörer för ”Cultural Migrants and Optimal Language Acquisition” är Fanny Forsberg Lundell och Inge Bartning, båda forskare vid Romanska och klassiska institutionen, Stockholms universitet. Förutom att de har skrivit inlednings-och avslutningskapitel har de även en egen studie i boken.