Länk till rapporten: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:du-17857

Alfvén, Valérie

Stockholms universitet.

Engel, Hugues

Stockholms universitet.

Lindgren, Charlotte

Högskolan Dalarna
 
Svensk barn- och ungdomslitteratur har ett gott rykte internationellt och många titlar översätts varje år över hela världen. Vilka böcker översätts? Hur bemöts de? Hur kan översättaren överbrygga de kulturella faktorer som försvårar översättningen? Finns det skillnader mellan det som accepteras inom barn- och ungdomslitteratur i Sverige och i övriga världen?