Vi gratulerar Jasmin Belmar Shagulian och Geraldine Quartararo för att framgångsrikt i veckan ha försvarat sina respektive avhandlingar i litteratur- respektive språkvetenskap (spanska). Efter sommaren är ytterligare disputationer beslutade i september (spansk språkvetenskap) och oktober (fransk litteraturvetenskap/diskursanalys. Vi ser fram emot att rekrytera nya doktorander i höst – vår doktorandkorridor börjar sakta men säkert att tömmas rejält!

Vill påminna i sammanhanget om uppmaningen som har skickats om att uppdatera varje lärares profilsida på engelska.  Den 15 september påbörjas utlysningen med den 15 oktober som sista ansökningsdatum. Tjänsterna kommer att utlysas internationellt och brett och det är därför viktigt att det finns information på engelska på hemsidan för de blivande doktoranderna. Det handlar om information på olika nivåer – en del är forskarnas enskilda presentationer, så att de sökande kan sätta sig in i den typ av forskning som bedrivs här! Ett viktigt kriterium vid antagningen kommer att vara att de sökandes forskningsplaner stämmer väl överens med de specialiteter och den kompetens som finns på institutionen.

Jag skulle därför vilja ber er alla att snarast möjligt och i alla fall före slutet på augusti uppdatera era profilsidor.  Här är ett exempel som är bra.

Föredrar man att skriva på sitt romanska språk, går det också bra - man får själv bedöma med vilket språk man når flest inom den egna forskningsgrenen.