Motivering:

Per Förnegård, Romanska och klassiska institutionen, utses till Årets lärare 2015

Han får priset för sina framstående och uppskattade pedagogiska insatser.

Konkurrensen i år var mycket hård med 149 nominerade lärare, varav en tätgrupp togs fram som styrelsen för Centrum för universitetslärarutbildning beslutade föreslå rektor. Han var den starkaste kandidaten inom Humanistiska fakulteten.