Under perioden då anpassningen av lokalerna äger rum kommer några av våra medarbetare att flytta till tillfälliga lokaler. I ett första skede blir det till lokaler i  Latinamerikainstitutet samt i Gula Villan (bakom huvudbiblioteket).

Ombyggnation i B5
Ombyggnation i B5

Följande personer har flyttat:

Studievägledare i spanska, portugisiska och latinamerikastudier:
Gunnel Näsman: B5155 (Latinamerikainstitutet)

Studierektor för utbildning på forskarnivå (och lärare i portugisiska):
Larura Álvarez: 302, Gula Villan

Lärare/doktorander/forskare i spanska:

Susanne Henning: 313, Gula Villan

Janaina Negreiros Persson: 313, Gula Villan,

Laura Sánchez: 311, Gula Villan

Tamara Strugo: B5186 (Latinamerikainstitutet)

Lärare/doktorander/forskare i portugisiska

Nuno Cotter: 313, Gula Villan

Torun Reite: 311, Gula Villan

Juanito Ornelas de Avelar: 302, Gula Villan.

Rainer Vesterinen: 308, Gula Villan

Ombyggnationen av B-huset beräknas bli klar under maj månad.

Våra nya gemensamma lokaler kommer att finnas på plan 4 och 5 i B-huset  samt på plan 5 i C-huset.

Den nya studentexpeditionen kommer att finnas i B-huset, plan 5, inledningsvis bara för ämnena spanska, portugisiska och latinamerikastudier (efter påsk).

Franska, italienska och klassiska språk kommer att flytta till B5/C5 efter midsommar. Då finns även en samlad administration i B5 för hela institutionen.