Åke NIlsson, Françoise Sule and Patrick Hébert
Åke NIlsson, Françoise Sule and Patrick Hébert

"Att tilldelas ett pris för vårt arbete med projektet som har haft ett tydligt syfte att utbilda om rasism är hedrande. Särskilt idag när världen ser ut som den gör. Priset tilldelas alla de som har arbetat med projektet och gjort det möjligt, från översättare till fransklärarföreningens medlemmar”, sa François Sule vid tillkännagivandet av priset.

Föreläsningar i svenska skolor om rasism

Fransklärarföreningen i Sverige (FLF) har organiserat en serie konferenser med den franske tidigare fotbollsspelaren och numera författaren Lilian Thuram i Rinkeby, Stockholm och Umeå under våren 2015, och arrangerat program på Bokmässan i Göteborg under hösten. FLF stöder Lilian Thurams arbete mot rasism genom att använda sig av hans bok ”Mina svarta stjärnor” i franskundervisningen av svenska högstadie- och gymnasieelever. FLF har även stöttat översättningen till svenska och publiceringen av Thurams böcker i Sverige. I mars 2015 besökte Lilian Thuram Stockholms universitet för en fullsatt föreläsning (http://www.su.se/romklass/om-oss/evenemang/samtal-mellan-bengt-nov%C3%A9n-och-lilian-thuram-1.222160)

Samarbetsprojekt med utbildande syfte

Françoise Sule
Françoise Sule

”Projektet har varit som att göra mål, tillsammans, med syfte att utbilda”, säger François Sule med referens till Lilian Thurams tidigare karriär som fotbollsspelare i Frankrike, bland annat i det franska landslaget. ”Det började med en elevs fråga om varför Thurams bok inte fanns tillgänglig på svenska och har under vägen utvecklats till ett projekt som Thuram har varit mycket delaktig i. Han vill möta ungdomarna och eleverna och tala med dem direkt. Reaktionen på hans föreläsningar har varit igenkänning bland vissa, medan andra har sagt att det inte visste hur det faktiskt var, men att de nu tack vare hans bok och samtal vet. Vi har alla ett ansvar som individer i samhället, precis som i fotbollen så är vi individer i ett större sammanhang som måste spela tillsammans.”

Pris för franskspråkiga projekt

Frankofonipriset belönar en person eller en organisation baserad i Sverige som genomfört ett franskspråkigt projekt under år 2015. Projektet ska ha som målsättning att främja frankofonins humanitära och kulturella värden. Årets pristagare tillkännagavs av den kanadensiska ambassadens ambassadråd Patrick Hébert, ordförande för Organisationen för frankofoni i Sverige, på UD:s internationella pressrum i Stockholm.

Priset delas ut av de länders ambassader som organiserar Frankofonimånaden i Sverige, med stöd av Folkuniversitet. Prisutdelningen äger rum den 22 mars i samband med firandet av franskspråkighetens officiella dag som i år är förlagd till Folkuniversitetet i Stockholm.

Mer information om Frankofonimånadens aktiviteter: http://www.institutfrancais-suede.com/frankofonimanaden-upptaeck-programmet/?lang=sv

Organisationen för frankofoni grundades på 1970-talet och har över 80 länder på världens fem kontinenter som medlemmar. Mer information: www.francophonie.org