Den 8 och 9 september anordnas ett symposium om Rousseau på Vitterhetsakademien. Francoise Sule leder ett rundabordssamtal om Rousseaus receptionen idag. Christophe Premat kommer att samtala med Bruno Kaufmann om Rousseaus betydelse för de nutida demokratiska krafterna i dagens samhälle. Konferensen är på engelska, mer info på http://www.vitterhetsakad.se/kalendarium/konferenser