Den 4-6 september samlas ett antal europeiska forskare i spanska för att hålla en workshop om spanska som arvsspråk i Europa. Syftet med sammankomsten är att förbereda en projektansökan till  EU:s ramprogram ”Horizon 2020” inom temaområdet ”Emergence and transmission of European cultural heritage and Europeanisation”.

Projektet är tänkt att inbegripa forskning i  Danmark, Nederländerna, Italien, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tyskland.  Sammankomsten finansieras av Riksbankens Jubileumsfond (forskningsinitieringsmedel) och stöttas dessutom av konsortiet Iber-EU-América/Cátedra Iberoamérica Global samt av Instituto Cervantes.

Inbjudna utländska deltagare är José Alemán Bañón (Univ. of Reading), Antonio Briz (Univ. de València), Teresa Cadierno (Syddansk Universitet), Maria Vittoria Calvi (Univ. Di Milano), Pablo Irizarri van Suchtelen (Radboud Univ. Nijmegen), Rosina Márquez Reiter (Univ. of Surrey)  och Graciela Vázquez (Freie Univ. Berlin). Initiativtagare till sammankomsten, som äger rum vid RomKlass är Lars Fant. Från SU:s sida deltar vidare Rakel Österberg, Alejandra Donoso och Mario Torres (alla från Romklass) samt  Kenneth Hyltenstam (centrum för tvåspråkighetsforskning).

För frågor om sammankomsten går det bra att vända sig till Lars Fant lars.fant@su.se  eller Rakel Österberg  rakel.osterberg@su.se .