De två forskarna vid Stockholms universitet som får finansiering är:

Cecilia Schwartz 

med projektet "Ett eget Rom. Kvinnliga kulturförmedlare och deras internationella nätverk i 1900-talets Italien”.

Tzortzis Ikonomou 

med projektet: "Visioner i den italienska litteraturhistorien (Svenska Institutet i Rom)".

Läs mer om RJs Gästforskarvistelser vid Medelhavsinstituten och de forskare som fått medel på www.rj.se