Det kan vara svårt att skriva en akademisk uppsats på ett främmande språk, vissa elever kan uppleva det som ett dubbel straff. Seminariet visar att det finns det finns fördelar med att skriva akademiskt på ett främmande språk. Som student kan man fundera på vilken berättarstil man har. Är du en översättare (du utgår från modersmålet och sedan översätter du din text till målspråket), en äventyrare (du skriver direkt på målspråket och försöker att identifiera idiomatiska uttryck? Eller blandar du båda stilarna?
 
Du hittar underlaget på engelska (power-point presentationen) här