För att kunna delta måste man ha svenska som modersmål. Man måste också ha lärt sig engelska som andraspråk och efter detta även italienska, dvs:

Svenska
Engelska
Italienska

Det gör inget om man förutom dessa språk även behärskar ytterligare språk som kan vara inlärda när som helst.

För mer information, kontakta Anna Gudmundson och läs gärna den mer detaljerade beskrivningen av studien Beskrivning av studie (76 Kb) .

Anna Gudmundson