Stockholms universitets nätverk för forskning om modersmål organiserar den 2-3 oktober 2014 en workshop kring Heritage Language Speakers in Society and Education. Plenarföreläsningarna, med bland annat Angela Creese (University of Birmingham) och Silvina Montrul (University of Illinois at Urbana-Champaign), är öppna för alla som är intresserade.

Information och program