Portugisiska

Studier i portugisiska vid Stockholms universitet

Varför läsa portugisiska?

Det finns många anledningar att läsa portugisiska. En anledning är att portugisiska ett av de stora världsspråken, som är intressant att ha med i en utbildning med internationell inriktning. Dessutom utövar de portugisiskspråkiga ländernas kulturer en stark dragningskraft: musik, dans, litteratur och levnadssätt väcker intresse och engagerar. Portugisiska är också ett stort och viktigt språk inom kultur, media, utbildning och handel.
Det finns drygt 240 miljoner människor som talar portugisiska som första eller andra språk runt om i världen. Portugisiska är officiellt språk i Portugal, Brasilien, i de sex afrikanska länderna Angola, Moçambique, Kap Verdeöarna, Guinea-Bissau, São Tomé & Príncipe, Ekvatorialguinea, på Östtimor och i den kinesiska staden Macau. Portugisiska är därmed det sjätte mest talade språket i världen efter mandarin (kinesiska), hindi, engelska och spanska. Att behärska språket och ha kunskaper om de portugisiskaspråkiga ländernas historia, samhällsliv, litteratur och kultur är värdefullt för arbete inom näringsliv, förvaltning, utbildning, journalistik, diplomati, media, översättning, turism och utvecklingsprojekt.

 

Aktuella utbildningar i portugisiska

Kontakt

Besöksadress
Romanska och klassiska institutionen
Universitetsvägen 10 B, plan 4 & 5
Frescati, Stockholm

Studentexpedition
expedition.romklass@su.se

Studievägledare
Gunnel Näsman

Prefekt
prefekt.romklass@su.se

Studierektor för utbildning på grund- och avancerad nivå
studierektor.romklass@su.se

Studierektor på forskarnivå
studierektoruf.romklass@su.se