Web_Alumn-jenny-lundgren

Vad har du för utbildning? Vilket ämne har du läst på Romklass?  

Jag har en kandidatexamen i franska från Lunds universitet och har läst  90 högskolepoäng spanska på Romklass. Utöver det har jag en masterexamen i konferenstolkning från Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet. 

Hur blev du intresserad av att fördjupa dig  i språk? 

Jag bestämde mig tidigt för att språk alltid skulle ha en viktig plats i mitt liv. Det började med ett utbytesår i Frankrike som gav mig lust att ge mig ut i Europa, vilket ledde till spanskastudier på universitetet i Barcelona. Tjusningen i att lära mig ett nytt språk finns i att knäcka koden: få tillgång till ett språk med allt vad det innebär, kunna kommunicera och förstå samt till syvende och sist om att få tillgång till andra sätt att leva och tänka. 

Vad jobbar du med idag? 

Jag bor och jobbar i Bryssel som frilansade konferenstolk vid EU:s institutioner. Mitt jobb består i att simultantolka engelska, franska och spanska till svenska i bland annat utskottsmöten, arbetsgrupper och plenarsessioner. Det är en ynnest att vistas i den mångspråkiga miljön i Bryssel och EU:s institutioner. 

Hur har utbildningen påverkat ditt nuvarande arbete?  

Språken är självklart helt centrala i mitt arbete som tolk och universitetsutbildningen har hjälpt mig att nå nivån som krävs för att klara jobbet som tolk. Den gav fördjupade språkkunskaper, god insikt i samhällsförhållanden och kulturella koder, vilket är av största vikt i tolkningen, samt ett analytiskt förhållningssätt. 

Varför ska man läsa språk på universitetet? 

Språkstudier på universitetet borgar för solida kunskaper och ett analytiskt, kontrasterande förhållningssätt till språket. De ger också möjligheter att fördjupa sig i olika aspekter av språk enligt intresse. 

Jag vill slå ett slag för romanska språk och speciellt franska som en möjlig konkurrensfördel för den som är intresserad av att jobba i Bryssel eller i en internationell miljö. Engelska är självklart det dominerande språket, men franska, spanska och italienska är fortsatt stora inom EU:s institutioner.   

Vad har du lärt dig? 

Jag har lärt mig att inte bara förhålla mig till franska, engelska och spanska och förbättra mina språkkunskaper utan att också ställa mina språk i relation till svenskan, förstå skillnader i strukturer och få insikt i kulturella förhållanden. Jag har lärt mig att ha ett analytiskt förhållningssätt och fått insikt i grunder i vetenskaplig metod. Litteraturstudierna på franska och spanska har jag också fått ut mycket av. 

Har du några råd att ge nya studenter?

Jag har precis börjat läsa en nybörjarkurs i italienska på distans vid Umeå universitet och följande råd riktar jag lika mycket till mig själv som till andra nya studenter. Lägg mycket energi på att befästa språkets grunder och förstå den språkliga strukturen i förhållande till svenskan. Använd dig av alla resurser som står till buds för att skapa eller upprätthålla en levande koppling till språket och landet. Titta på teve på språket du lär dig, håll dig uppdaterad om samhällsutvecklingen och förkovra dig i nåt av dina intressen på språket. Förhåll dig mycket aktiv till språkinlärningen genom att läsa, skriva, lyssna och prata så mycket du kan. Man blir aldrig klar med ett språk!