Olof Åkerstedt

Vad har du för utbildning? Vilka ämnen har du läst på Romklass?

Jag har en masterexamen i biblioteks- och informationsvetenskap från Uppsala universitet, samt en masterexamen i spansk litteratur från Stockholms universitet. Sedan tidigare har jag en filosofie kandidatexamen i spanska från högskolan i Skövde. Jag har även läst lite engelska, tyska och pedagogik.

Vad jobbar du med idag?
Jag är bibliotekarie på Nordiska latinamerikainstitutets bibliotek på Stockholms universitet.

 

Hur har utbildningen påverkat ditt nuvarande arbete?
Mina kunskaper i spanska har varit helt nödvändiga för mitt katalogiseringsarbete men också i kontakten med bibliotekets användare. Förutom de rena språkkunskaperna har studierna gett mig en insikt i olika teorier och metoder som nu gör att jag kan hjälpa studenter att  hitta  rätt litteratur. I min yrkesroll som bibliotekarie, ser  jag det  som mitt ansvar att förkovra mig så mycket det går för att kunna erbjuda relevant litteratur och stöd till användarna.

Foto: Niklas Björling

Varför ska man läsa språk på universitetet?
Oavsett yrkesval är det alltid en bra merit att ha språkkunskaper. Att bli bra på ett nytt språk ger en även möjlighet att kommunicera med fler personer och på fler sätt. Det ger en ny förståelse för vår egen kultur och andra kulturer, eftersom ett språk alltid är sammankopplat med en kulturell kontext. Världen blir allt mer global och språkkunskaper kommer alltid att vara till nytta i våra privatliv och arbetsliv.

Vad har du lärt dig?
Otroligt mycket. Jag ser språket som en kropp där grammatiken är skelettet och ordförrådet, som ständigt byggs på, musklerna. Jag hade turen att kunna studera spanska väldigt tidigt, redan när jag var 12 år och under gymnasiet bodde jag ett år i Spanien. Detta har såklart gett mig en fördel men jag var mer som en papegoja fram till mina universitetsstudier då jag fick en helt annan förståelse för den spanska grammatiken. Nästan hälften av min spanska har byggts upp via universitetsstudier, eftersom du lär dig att vrida och vända på meningar, använda ett större ordförråd och verkligen tänka på ett annat språk.

Har du några råd att ge nya studenter?
Det kan vara svårt att motivera sig ibland och jag har märkt att många studenter ger upp väldigt tidigt på grund av något bakslag, som exempelvis en kuggad tenta. Ett råd är att inte vara rädd för att be om hjälp eller att ta lärdom av vad tidigare studenter har skrivit (tentor, uppsatser etc.). Ett annat tips är att försöka skapa ett ”påhittat” intresse för någonting när det känns motigt. Det kan låta lättare sagt än gjort, men vi gillar ofta saker vi är bra på och vi blir bra på någonting när vi tränar på det. Mitt råd är således att sätta upp små mål för dig själv. Skriver du på en uppsats, försök då att skriva en sida om dagen. Går inte det, försök skriva en halv. Ge även studierna den tid som krävs och försök att inte stressa upp dig för mycket. Ge dig själv små pauser och belöningar när du uppnått dina delmål.

Foto: Niklas Björling