Latinamerikainstitutet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Romanska och klassiska institutionen
  4. Samverkan
  5. Latinamerikainstitutet

Latinamerikainstitutet

Latinamerikainstitutets uppgift är att bedriva och främja forskning och utbildning om Latinamerika och Karibien, informera om aktuella samhällsförhållanden och driva biblioteks- och dokumentationsverksamhet. Institutet är en del av Stockholms universitet.

Kontakt

Prefekt
Anders Bengtsson
prefekt.romklass@su.se

Studierektor på forskarnivå
Christophe Premat

puff_LAI_227x66_startsidaA+B