Spanska

Studier i spanska vid Stockholms universitet

Att studera spanska har blivit allt populärare

På senare år har det blivit allt populärare att studera spanska, både i skolan och på universitet. Det växande intresset hänger samman med att spanskan är ett av de stora världsspråken, som är intressant att ha med i en utbildning med internationell inriktning. De spanskspråkiga ländernas kulturer utövar en stark dragningskraft: musik, dans, litteratur och levnadssätt väcker intresse och engagerar. Spanska är ett stort och viktigt språk inom kultur, media, utbildning och handel.

Varför läsa spanska?
Över 400 miljoner människor talar spanska som första eller delat första språk. Spanska är officiellt språk i 21 länder: Spanien, Mexiko, Cuba, Dominikanska republiken, Puerto Rico, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Colombia, Venezuela, Ecuador, Peru, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina samt Ekvatorialguinea. Det blir också ett allt viktigare språk i USA, där över 35 miljoner människor har spanska som sitt första eller delade första språk.
Spanska är näst efter engelska världens mest studerade främmande språk. Att behärska språket och ha kunskaper om de spanskspråkiga ländernas historia, samhällsliv, litteratur och kultur är värdefullt för arbete inom näringsliv, förvaltning, utbildning, journalistik, diplomati, media, översättning, turism och utvecklingsprojekt. Behovet av lärare i spanska är stort och växande.

Aktuella utbildningar i spanska

Kontakt

Besöksadress
Romanska och klassiska institutionen
Universitetsvägen 10 B, plan 4 & 5
Frescati, Stockholm

Studentexpedition
expedition.romklass@su.se

Studievägledare
Gunnel Näsman

Prefekt
Ken Benson

Studierektor för utbildning på grund- och avancerad nivå
studierektor.romklass@su.se

Studierektor på forskarnivå
studierektoruf.romklass@su.se