Camilla Bardel
Professor i moderna språk med didaktisk inriktning, docent i italienska med språkvetenskaplig inriktning
E-post: camilla.bardel@usos.su.se

Jane Nystedt
Prof. em. i italienska
E-post: jane.nystedt@fraita.su.se

Igor Tchehoff
Fil. dr i italienska
E-post: igor.tchehoff@fraita.su.se

Karin Bloom
Doktorand i italienska
E-post: karin.bloom@fraita.su.se