Tandemprogrammet bygger på ömsesidigt språkutbyte och språkinlärning. Vi parar ihop dig som språkstudent med någon som talar det språk du vill öva på, flytande. I utbyte delar du med dig av ditt modersmålsspråk och tillsammans kan ni öva språk i en avslappnad miljö utanför klassrummet.

För anmälan, använd webbformulär: http://www.isd.su.se/språkstudion/utbud/språktandem