Här finns svar på några av de vanligaste frågorna som vi brukar få.

Jag glömde tacka ja till plats via Antagning.se efter urval 1 och är struken på kursen – vad kan jag göra?

Om du är struken kan du göra en ”sen anmälan” via www.antagning.se - om kursen fortfarande är öppen för sen anmälan.

De flesta kurser som startar i period 1 stänger för sen anmälan c:a 1 vecka innan terminsstart. Kurser som startar i period 2 kan ha öppet längre för sen anmälan. (Ansökan/antagning till kurser endast via Antagning.se)

Gå överst till sidan

Hur aktiverar jag mitt Universitetskonto så att jag får inloggningsuppgifter för att registrera mig?

Här finns information för nya studenter på Stockholms universitet, bl a Stockholms universitet välkomstdag, hur man aktiverar sitt universitetskonto, hur man beställer campuskort för att kunna låna böcker på Stockholms universitetbibliotek, etc. https://www.su.se/utbildning/en-lyckad-start

Gå överst till sidan

När är webbregistreringsperioden för min kurs?

Du som är antagen till en kurs vid Romanska och klassiska institutionen måste även webbregistrera dig på kursen inom registreringsperioden - via Ladok för studenter: www.student.ladok.se för att behålla din plats.

Webbregistreringsperioden framgår i Ladok för studenter, observera att den kan variera för olika kurser.

Det är viktigt att du registrerar dig i tid – om du missar att registrera dig inom registreringsperioden blir du struken.

Om du får problem med att webbregistrera dig är det därför mycket viktigt att du hör av dig innan sista registreringsdag till Studentexpeditionen.

Gå överst till sidan

Hur webbregistrerar jag mig på kursen som jag är antagen till?

Webbregistrering kan göras inom registreringsperioden genom att logga in med universitetsinloggningsuppgifter (Universitetskonto) i Ladok för studenter www.student.ladok.se.

Gå överst till sidan

Jag står på reservplats – hur stor är chansen att jag blir antagen?

Vi kan tyvärr inte ge svar på detta eftersom det beror på hur många studenter som väljer att inte registrera sig, eller som väljer att ”hoppa av” efter registrering.

Tidigast efter registreringsperioden för kursen kontaktar vi reserver i turordning via mail vid lediga studieplatser. Reservantagning för kurser som startar i period 1 pågår fortlöpande fram till och med första veckan av terminen.

Observera att vi mailar till den adress som användes vid ansökan till kursen. Du bör kolla din mail varje dag, glöm inte att även kolla din ”skräpmail”.

Gå överst till sidan

Jag är antagen med villkor till en kurs – vad innebär det?

Det innebär att du kan bli antagen till kursen förutsatt att du uppfyller behörighetskravet senast vid terminsstart, du behöver kontakta studentexpeditionen - eller studievägledaren i ämnet för att visa att du uppfyller behörighetskravet. Villkoret sätts om du har pågående studier i kurser som krävs som behörighet eller om antagningen inte tydligt kan avgöra din behörighet.

Kontakta studievägledaren i ämnet om du har frågor om detta, t ex vill veta om du har möjlighet att ansöka om dispens – Kontaktuppgifter för studentärenden 

Gå överst till sidan

Kommer kursen att ges på campus eller online, med anledning av Covid-19?

Ändrad information om undervisningsform för höstterminens andra del samt Vt21 

Gå överst till sidan

Jag är registrerad på en kurs – var hittar jag information om kursen?

Registrerade studenter kan logga in med sina universitetsinloggningsuppgifter på kursens Athenasida – https://athena.itslearning.com där finns kursinformation, material och där kommunicerar lärare med studenter.

Athena finns även som en app att ladda ner till sin smartphone: Itslearning

Gå överst till sidan

Kursen ska ges online – var hittar jag information om vad jag behöver göra?

Stockholm universitet använder Zoom, och zoomlänkar till seminarier läggs ut på kurssidorna på Athena senast 30 minuter innan seminariet, observera att zoomlänkarna fungerar endast under den tid då seminariet ska ges.

Info om zoom: https://serviceportalen.su.se/sv-se/category/1055134

Gå överst till sidan

Jag är registrerad på kursen men har tyvärr inte möjlighet att läsa kursen nu, men vill söka den igen en annan termin – vad behöver jag göra?

Registrerade studenter som vill avbryta sina studier ska lägga in avbrott på kursen i Studentladok www.student.ladok.se

Om detta görs inom 3 veckor efter terminsstart räknas det som ett ”tidigt avbrott” och då kan man söka kursen igen via Antagning.se.

Vid ett senare avbrott kan man inte söka kursen igen via Antagning.se, då kan man endast bli omregistrerad på kursen av institutionen – i mån av plats.

Gå överst till sidan

Jag läste kursen förra terminen men blev inte klar, jag vill läsa klart kursen nu – kan jag göra det?

Kontakta Studentexpeditionen vid kursstart via mail för att se om det går att omregistrera dig expedition.romklass@su.se  

Observera att det kan ta lite tid innan vi kan ge besked, gäller särskilt vid terminsstart då vi får många mail - du behöver endast maila en gång.

Om endast salstentamen återstår går det oftast bra att bli omregistrerad redan vid terminsstart.

Om andra examinationer som görs i grupp återstår, kan du oftast omregistreras och få tillgång till kursens Athenasida, men du kan behöva vänta på att det blir en ledig plats i en grupp. Det kan ta en eller flera veckor efter terminsstart.

Gå överst till sidan

Jag läste en kurs hos er för flera terminer/år sedan men blev inte klar – kan jag läsa klart den nu?

Om det var länge sedan du läste en kurs behöver vi undersöka vilka förutsättningar som finns, kontakta studievägledaren för aktuellt språk/ämne – se Kontaktuppgifter för studentärenden

Gå överst till sidan

grupp studenter studerar, Stockholm vid dator
Foto: Niklas Björling