HT 2019 Kursrapport Franska, Förberedande kurs HT19 (342 Kb)
  Kursrapport Franska förberedande 1 HT19 (336 Kb)
  Kursrapport Franska förberedande 2 HT19 (339 Kb)
  Kursrapport Franska I HT19 (rev. 2020-02-21) (401 Kb)
  Kursrapport Fransk grammatik och ordkunskap HT19 (324 Kb)
  Kursrapport Franska, muntlig språkfärdighet HT19 (339 Kb)
  Kursrapport Kvinnliga röster i den franskspråkiga litteraturen HT19 (337 Kb)
  Kursrapport Franska I i Frankrike, HT19 (339 Kb)
  Kursrapport Franska II HT19 (rev. 2020-02-06) (371 Kb)
  Kursrapport Franska III HT19 (rev. 2020-02-21) (325 Kb)
  Kursrapport Franska: tematiska litterära studier: Resan HT19 (rev. 2020-01-29) (227 Kb)
VT 2019 Kursrapport Franska, Förberedande kurs VT19 (463 Kb)
  Kursrapport Franska förberedande 1 VT19 (342 Kb)
  Kursrapport Franska förberedande 2 VT19 (341 Kb)
  Kursrapport Modern fransk litteratur, VT19 (276 Kb)
  Kursrapport Kultur och samhälle i Frankrike VT19 (455 Kb)
  Kursrapport Franska I i Frankrike, VT19 (384 Kb)
  Kursrapport Franska II 25% VT19 (342 Kb)
HT 2018 Kursrapport Franska förberedande kurs 1 kväll HT18 (373 Kb)
  Kursrapport Franska I HT18 (84 Kb)
  Kursrapport Franska II HT18 (106 Kb)
  Kursrapport för Franska kandidatkurs HT18 (74 Kb)