HT 2019 Kursrapport för kursen Fransk lingvistik och diskursanalys HT19 (rev. 2020-02-06) (275 Kb)
  Kursrapport Franska: tematiska litterära studier: Resan HT19 (rev. 2020-01-29) (227 Kb)