den här sidan kan du hitta sammanställda kursvärderingar för kurser vid Romanska och klassiska institutionen.
Vid frågor kontakta studierektor.romklass@su.se

OBS! Endast kursvärderingar som har fler än 2 svarande finns tillgängliga på den här sidan. Flera kursvärderingar saknas av just den anledningen.

Franska Portugisiska
Italienska Romanska språk
Klassiska språk Spanska
Latinamerikastudier