Stipendier

Universitetets stipendier

Sida med information om universitets stipendier som är aktuella för ansökan.
Är du student eller forskare vid Stockholms universitet kan du ansöka om stipendier från universitetets stipendiestiftelser.

L´Amitié Franco-Suédoise

Bo i "Chambre Linné" i Grenoble och studera franska eller ämnen med fransk inriktning!

Birgit Bonniers stiftelses stipendieutdelning

Stipendiet är avsett för forskare, för forskarstuderande och för studerande på magister/masternivåerna som avser att söka till forskarutbildningen i franska vid Stockholms universitet.

Lyceum-stipendier för språkstudier i franskspråkigt land

Stipendierna kan sökas av dig som studerar franska med sikte på att utbilda dig till lärare i detta språk inom skolväsendet i Sverige och har lust att förkovra dig genom studier vid universitet eller annan utbildningsanstalt i ett franskspråkigt land. Du ska ha läst minst 60 högskolepoäng i franska, Franska I och Franska II.

Svensk-franska Stiftelsen

Svensk-franska Stiftelsen är en mindre privat stiftelse, som sedan 1935 verkar för att utveckla förbindelserna mellan Sverige och Frankrike. Detta sker genom en årlig utdelning av stipendier till studenter eller forskare som önskar bedriva studier eller vetenskaplig forskning i Frankrike. Vistelsen i Frankrike ska vara i minst två månader.

Utbildningar vid Romklass

Till utbildningskatalogen
dagens schema ingångssida
Schema_Puff

Kontakt

Besöksadress
Romanska och klassiska institutionen
Universitetsvägen 10 B-C, plan 5
Frescati, Stockholm

Postadress
Romanska och klassiska institutionen
Stockholms universitet
SE – 106 91 Stockholm

Studentexpedition
Rum: B598, plan 5, B-huset
E-post: expedition.romklass@su.se

Franska
08-16 3437 

Italienska
08-16 2922 

Portugisiska & klassiska språk
08 16 4267 

Spanska & latinamerikastudier
08-16 3436