I samband med Birgit Bonniers 80-årsdag skapade hennes vänner en fond som skulle användas för att dela ut ett stipendium i franska.

Stipendiet utgörs av en årlig avkastning från fonden och utdelas årligen någon av dagarna runt Birgit Bonniers födelsedag den 17 februari.

Stipendiet är avsett för forskare, för forskarstuderande och för studerande på magister/masternivåerna som avser att söka till forskarutbildningen i franska vid Stockholms universitet.

Ansökan skall vara inlämnad runt den 1 december varje år.

Birgit Bonnier-stipendiater