Stiftelsen Lyceum utdelar varje år ett stipendium om ca 10 000 kr.
Stipendierna kan sökas av dig som studerar franska med sikte på att utbilda dig till lärare i detta språk inom skolväsendet i Sverige och har lust att förkovra dig genom studier vid universitet eller annan utbildningsanstalt i ett franskspråkigt land. Du ska ha läst minst 60 högskolepoäng i franska, Franska I och Franska II.

Ansökan skall innehålla uppgift om ålder, tidigare utbildning jämte betygsavskrifter och styrkt meritlista. En preliminär plan för studieresan bör även finnas. Ansökan skickas till Stiftelsen Lyceum, c/o Peter Dalgren, Källängsvägen 6, 181 43 Lidingö i februari/mars varje år.