Svensk-franska Stiftelsen är en mindre privat stiftelse, som sedan 1935 verkar för att utveckla förbindelserna mellan Sverige och Frankrike. Detta sker genom en årlig utdelning av stipendier till studenter eller forskare som önskar bedriva studier eller vetenskaplig forskning i Frankrike. Vistelsen i Frankrike ska vara i minst två månader.

År 2006 delades tre särskilda forskarstipendier i storleksordningen 100.000 kronor ut. Dessutom delades 235.000 kronor ut till 16 stipendiater.
Stipendierna kan sökas av svenska medborgare via Internet på särskilda blanketter. Sök på Alliance Française webbsida:
www.afstockholm.com/stipendium/

Sista ansökningsdag är i mitten av mars.

Ordförande i Svensk-Franska Stiftelsen är Ulf Berenholt.