Stipendier

Universitetets stipendier

Sida med information om universitets stipendier som är aktuella för ansökan.
Är du student eller forskare vid Stockholms universitet kan du ansöka om stipendier från universitetets stipendiestiftelser.

Grenoble (Chambre Linné)

Dags att söka stipendiet Amitié Franco-Suédoise - Chambre Linné

Stipendier för gymnasieungdomar och för dem som tagit studenten upp till tre år tidigare. Maximalt belopp är 15 000 SEK. Ansökan om detta stipendium skall insändas både per post och e-mejl, senast den 15 mars.

Birgit Bonniers stiftelses stipendieutdelning

Stipendiet är avsett för forskare, för forskarstuderande och för studerande på magister/masternivåerna som avser att söka till forskarutbildningen i franska vid Stockholms universitet.

Lyceum-stipendier för språkstudier i franskspråkigt land

Stipendierna kan sökas av dig som studerar franska med sikte på att utbilda dig till lärare i detta språk inom skolväsendet i Sverige och har lust att förkovra dig genom studier vid universitet eller annan utbildningsanstalt i ett franskspråkigt land. Du ska ha läst minst 60 högskolepoäng i franska, Franska I och Franska II.

Svensk-franska Stiftelsen

Svensk-franska Stiftelsen är en mindre privat stiftelse, som sedan 1935 verkar för att utveckla förbindelserna mellan Sverige och Frankrike. Detta sker genom en årlig utdelning av stipendier till studenter eller forskare som önskar bedriva studier eller vetenskaplig forskning i Frankrike. Vistelsen i Frankrike ska vara i minst två månader. Sista ansökningsdag är i mitten av mars.

dagens schema ingångssida
Schema_Puff
Athena Puff
Mondo Puff

Utbildningar vid Romklass

Till utbildningskatalogen

Kontakt

Studentexpedition:
Registrering, omregistrering, m.m.

  • E-post: expedition.romklass@su.se
  • Besökstid: Studentexpeditionen är stängd för besök tills vidare
  • Besöksadress: Rum B598, plan 5, B-huset, Universitetsvägen 10B

Studievägledning:
Behörighet, studieplanering, internationellt utbyte, m.m.