Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamina senast 7 dagar före tentamen.

Detta gäller samtliga ämnen vid institutionen.

Anmälan görs via Mina studier (https://minastudier.su.se). Där blir du omdirigerad till Ladok. Under ”Aktuella kurser” ser du vilka tentamenstillfällen som är öppna för anmälan.

Foto: Viktor Gårdsäter