Du kan ansöka om att få tillgodoräkna dig högskolepoäng från en liknande utbildning du redan har. Du måste vara student vid Stockholms universitet, och därmed antagen till en kurs för att kunna ansöka. Att du ansöker innebär inte automatiskt att du får högskolepoäng tillgodoräknade.

Ansökan görs på särskild blankett:

Bifoga utförlig dokumentation som visar innehållet i det du har läst, samt diplom eller annat som visar examen, kurstitlar etc. Om du har fått ett utlåtande från Universitets- och Högskolerådet (UHR) ska detta bifogas.

Handläggningstiden för tillgodoräknande är c:a 1-2 månader. Vid terminsstart och terminsavslut har vi extra hög arbetsbelastning. Du kommer skriftligen att meddelas om beslutet. Beslut om tillgodoräknande kan överklagas. 

Ifylld och underskriven blankett skickas till:

Stockholms universitet
Romanska och klassiska institutionen
Att: studievägledare – ämne: (ange vilket ämne)
106 91 Stockholm

Har du frågor om tillgodoräknande?

Om du undrar över något kring tillgodoräknande, kontakta våra studievägledare i respektive ämne.

 

Information om tillgodoräknande av studier och yrkesverksamhet »