Studieinformation

Studieinformation

På den här sidan har vi samlat information som är relevant för dig som student eller blivande student vid institutionen. Scheman och beskrivningar av kurser och delkurser hittar du under fliken Utbildning/ Våra utbildningar /Ämne.

Studentrekrytering_001[web]

Att tentera vid Romklass

Hur anmäler jag mig till en tentamen? Och var hämtar jag min rättade tenta? Här får du svar på dessa och andra frågor som rör tentamenshanteringen vid Romanska och klassiska institutionen.

Regler för tentamensskrivningar

Dessa regler gäller främst vid salstentamina men ska om möjligt även tillämpas vid andra examinationsformer så som hemtentamina, promemorior, laborationer och dylikt. De har antagits av rektor för att motverka risken för att fusk och/eller störande beteende ska förekomma vid tentamina.

Studentrekrytering_002[web]

Tentamensanmälan

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamina senast 7 dagar före tentamen.

Tillgodoräknande

Om du är antagen till någon av kurserna på Romanska och klassiska institutionen kan bedömning av om du kan få tillgodoräkna tidigare studier inom eller utanför Sverige göras mot den kursen, ibland även av kurser som ligger på högre nivå inom samma ämne.

Utbildning_175[web]

Mondo eller Athena

Stockholms universitet har för närvarande två kommunikationsplattformar. Mondo håller på att fasas ut och alla kurser kommer så småningom använda sig av Athena.

Mondo

Stockholms universitets lär- och samarbetsplattform

Vid Stockholms universitet används Mondo som kommunikationsplattform för förmedling av kursinformation till studenter. Där kan du bl.a kommunicera med dina kurskamrater och lärare, hämta och lämna inlämningsuppgifter,  m.m.

Övergripande information om kurserna, schema, litteraturlista, kursplaner och kontaktpersoner hittar du under vänstermenyn Våra utbildningar /Ämne.

Logga in som student
https://mondo.su.se/portal

Till Mondo loggar du in med ditt universitetskonto, som du får genom avdelning för IT-avdelningen. Information om hur du aktiverar ditt universitetskonto hittar du här: https://aktivera.su.se

Mondo – en snabbstart för studenter

Vid problem
Om du inte kan logga in på Mondo kontrollera om du har en giltig terminsregistrering, kontakta institutionens studentexpedition e-post: expedition.romklass@su.se eller universitetets IT-support 

Uppförandekod

Ett ansvarsfullt och etiskt förhållningssätt och agerande är en del av god vetenskaplig sed och ingår som en del av utbildningen på Romanska och klassiska institutionen. Därför har vi tagit fram en uppförandekod. 

dagens schema ingångssida
Schema_Puff
Mondo Puff
Athena Puff

Utbildningar vid Romklass

Till utbildningskatalogen

Kontakt

Studentexpedition:
Registrering, omregistrering, m.m.

  • E-post: expedition.romklass@su.se
  • Besökstid: måndag & tisdag kl.11.30-12.30 samt torsdag kl.13-14 eller efter överenskommelse
  • Besöksadress: Rum B598, plan 5, B-huset, Universitetsvägen 10B

Studievägledning:
Behörighet, studieplanering, internationellt utybyte, m.m.