Humanistiska fakultetens sidor:

Direkta länkar:
Allmän information om utbildning på forskarnivå

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå (Individuell studieplan mm)

Regler kring disputation

Universitetsförvaltningen:

Underlag för institutionens rapportering av Aktivitets- och försörjningsuppgifter för forskarstuderande Lämnas in till sekreteraren för forskarutbildningen på slutet av varje termin. Ladda ner blankett (SV),

Studieintyg (Ladok)
Du kan alltid vända dig till någon av administratörerna vid institutionen om du behöver ha ett undertecknat studieintyg med stämpel. Annars kan du själv genom studentportalen Mitt universitet skriva ut studieintyg, om du har aktiverat ditt universitetskonto. Läs mer om hur du kan göra det genom att klicka här

Disputera vid Stockholms universitet
Information om hur man får tid och plats för disputation, ISBN, spikning av avhandling, tryck och leverans av avhandlingen hittar du här.

Allmäna studieplaner:

Allmän studieplan för Utbildning på forskarnivå i romanska språk - HFN 150602

ASP: Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i klassiska språk