Bibelgrekiska I är en kvartsfartskurs á 7,5 hp som ges under vårterminen. Undervisningen sker mellan kl 17 och 19 en gång per vecka.  Målet är att lära ut de språkliga grunderna för att du ska kunna börja läsa evangelierna på egen hand.   Bibelgrekiska är en benämning på den variant av grekiska som Nya testamentet skrevs på. Den skiljer sig i vissa avseenden från den attiska grekiskan som Platon och andra klassiska författare skrev på men utgör en god ingång till den äldre dialekten. Kurserna är lämpliga för studenter som intresserar sig för den tidiga kristendomen, den hellenistiska tiden och den senare grekisk-romerska kulturen. En uppföljande kurs – Bibelgrekiska II (KSANG2 7,5 hp) – ges höstterminen 2019 och bygger på samt utvecklar de grundläggande språkkunskaperna och ger dessutom behörighet till fortsatta studier inom klassisk antik grekiska (Grekiska I,2 KSA012) där man bl a läser Platon.   Med utgångspunkt från en nybörjarbok och en grammatik studeras grekiskans morfologi, det viktigaste av syntaxen och ett grundläggande ordförråd för att kunna läsa evangelierna enligt Matteus, Markus, Lukas och Johannes.   Kursen ger behörighet till Bibelgrekiska II.
Harleian 5538, folio 174 - Wikimedia Commons

Bibelgrekiska I är en kvartsfartskurs á 7,5 hp som ges under vårterminen. Undervisningen sker en gång per vecka. Målet är att lära ut de språkliga grunderna för att du ska kunna börja läsa evangelierna på egen hand.
Bibelgrekiska är en benämning på den variant av grekiska som Nya testamentet skrevs på. Den skiljer sig i vissa avseenden från den attiska grekiskan som Platon och andra klassiska författare skrev på men utgör en god ingång till den äldre dialekten. Kurserna är lämpliga för studenter som intresserar sig för den tidiga kristendomen, den hellenistiska tiden och den senare grekisk-romerska kulturen. En uppföljande kurs – Bibelgrekiska II (KSANG2 7,5 hp) – ges under höstterminen och bygger på samt utvecklar de grundläggande språkkunskaperna och ger dessutom behörighet till fortsatta studier inom klassisk antik grekiska (Grekiska I,2 KSA012) där man bl a läser Platon.
Med utgångspunkt från en nybörjarbok och en grammatik studeras grekiskans morfologi, det viktigaste av syntaxen och ett grundläggande ordförråd för att kunna läsa evangelierna enligt Matteus, Markus, Lukas och Johannes.

Kursen ger behörighet till Bibelgrekiska II.

V20 | Schema |  Kursplan och anmälan Lärplattform: Athena