Kursen avser att ge en allmän introduktion till det antika Greklands kultur och dess västerländska reception utifrån det arkaiska och klassiska Greklands litteratur och språk. Jämförelser med vår tid och dess olika kulturyttringar görs fortlöpande under kursens gång.

I kursen ingår läsning av centrala litterära verk – tidig poesi (bland annat Homeros), attiskt drama, grundläggande filosofiska och historiska verk samt klassisk grekisk retorik, varvid visst fokus läggs på nyckelbegrepp som är av betydelse för förståelse av det antika Greklands kultur och de antika grekernas tankemönster. Mytologins betydelse för litteraturen såväl som det filosofiska tänkandet studeras. Vikten av förståelse för sociala och historiska kontexter vid tolkning av antika texter betonas.

H17 | Schema | Kursplan och anmälan |