I den inledande grammatikkursen fördjupas dina grammatikkunskaper genom översättningsövningar och läsning av ett klassiskt tal. I de efterföljande kurserna studeras texter på joniska och koine. Under andra halvan av kursen studeras Homeros Iliad samt attiskt drama.

VT19 | Schema (halvfart, termin 2)| Kursplan och anmälan |

HT19 Kursplan och anmälan |