I den inledande grammatikkursen fördjupas dina grammatikkunskaper genom översättningsövningar och läsning av ett klassiskt tal. I de efterföljande kurserna studeras texter på joniska och koine. Under andra halvan av kursen studeras Homeros Iliad samt attiskt drama.

Länkar till info nedan:

V18 | Fortsättning på halvfartskurs med start HT17: Schema

H18 | Schema | Kursplan och anmälan |