Kursbeskrivning 

I den inledande grammatikkursen fördjupas dina grammatikkunskaper genom översättningsövningar och läsning av ett klassiskt tal. I de efterföljande kurserna studeras texter på joniska och koine. Under andra halvan av kursen studeras Homeros Iliad samt attiskt drama.

VT20 | Schema (halvfart, termin 2)| Kursplan och anmälan |

HT19 Schema Kursplan och anmälan |