Behörighet

 

Grundnivå

Grekiska I, 1, 15 hp
Grekisk Eros - det antika Greklands syn på kärlek och erotik, 7,5 hp
Bibelgrekiska II, 7,5 hp
Grekiska II, 30 hp
Grekiska III, 30 hp
Grekiska - kandidatkurs, 30 hp

 

För kurser på avancerad nivå se Klassiska språk