Behörighet

Anmälan till höstterminen är öppen mellan 15 mars – 15 april.

Skrivschema Grekiska HT 2019 (298 Kb)

Grundnivå

Bibelgrekiska II, 7,5 hp
Grekiska I, 1, 15 hp
Grekiska II, 30 hp
Grekiska III, 30 hp
Grekiska - kandidatkurs, 30 hp
Grekisk Eros - det antika Greklands syn på kärlek och erotik, 7.5 hp

 

För kurser på avancerad nivå se Klassiska språk