Sen anmälan inför vt21 öppnar 15/12 - Mer information » 

Behörighet

Webbanmälan för vårterminen 2021 är öppen mellan den 15 september - 15 oktober.

Grundnivå 

Grekiska I, 2, 15 hp
Grekiska II, 30 hp
Grekiska III, 30 hp
Grekiska - kandidatkurs, 30 hp

 

För kurser på avancerad nivå se Klassiska språk