Behörighet

Anmälan till vårterminen är öppen mellan 15 september - 15 oktober.

Grundnivå

Bibelgrekiska I, 7.5 hp
Grekiska I, 2, 15 hp
Grekiska II, 30 hp
Grekiska III, 30 hp


Avancerad nivå

Grekiska - Aristofanes, 7.5 hp
Grekiska - Prosa, 7.5 hp