Behörighet

Grundnivå

Bibelgrekiska I, 7.5 hp
Grekiska I, 2, 15 hp


Avancerad nivå

Grekiska - Aristofanes, 7.5 hp
Grekiska - Prosa, 7.5 hp