Kursen består av ett större självständigt examensarbete inom något av grecistikens huvudområden, till exempel språkvetenskap, litteraturvetenskap och antikens filosofi. Du har stora möjligheter att påverka ditt ämnesval själv. I samråd med en huvudhandledare och en biträdande handledare genomförs planering, analys och färdigställande av en uppsats. Denna läggs fram på ett seminarium med en särskilt utsedd opponent.

V18 | Schema | Kursplan och anmälan |

Kurslitteraturen finns i kursplanen – kontakta studierektorn eller den undervisande läraren vid frågor.